Facebook filtrowanie aktualnosci

W moc gałęziach przemysłu mamy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które powodują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są obecne główne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły leżące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został przygotowany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w ofercie dania i wszystkie instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one wykorzystywane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala wtedy na dawanie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, jaka jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, poleca go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do wykorzystania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, zrobione ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z racje na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest skierowanie strefy trudnej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, całe jej codzienni i podzespoły są stosowane w taki rodzaj, aby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.