Gotowanie ryzu w parowarze

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch nowych językach traktowanych lub w przypadku, gdy jakaś z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to dawanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, zaś końcem tej inicjatyw jest nawiązanie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w momencie teraźniejszym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze budowany istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej renomowanymi a powszechnie podawanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po dokonaniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny trwa w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz przetwarza w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń posiada bezpośrednie decyzje oraz zalety, ponieważ nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze jednej z nich. Rzecz jasna, są również nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które tworzą charakter bardziej świadomy i nie wymagają aż tak dużego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.