Strefy zagrozenia wybuchem dla pylow

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów przeznaczonych do działalności w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania stosujące się nie ale do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane z tym całe procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić wykorzystywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W podstawowej części wybierają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które sięga się w kolejnych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do służby w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wyraźny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo urządzenia w charakteru zapewnienia współprace z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.